top of page
KONKURS FOTOGRAFICZNY
"4 PORY ROKU W OGRODZIE"
Nagroda  główna:   ARANŻACJA OGRODU

Fantastyczny konkurs "4 PORY ROKU W OGRODZIE",

w którym bardzo liczymy na wszystkich zapalonych ogrodników-fotografów :)

Pokażcie na zdjęciach jakie prace wykonujecie lub jak wygląda Wasz ogród konkretną porą roku...

Wystarczy jedno ujęcie :) Od 7 listopada startuje Etap I - Jesień :)

Jak wziąć udział w konkursie?
1. Wykonaj samodzielnie dowolne ujęcie swojego ogrodu lub prac w nim wykonywanych
2. Opublikuj zdjęcia pod postem konkursowym "Etap II - Zima" w terminie od 1.12.2018 do 28.02.2019

 

Przyznanie nagród już 5 marca 2019:


Nagroda 1 - Voucher zakupowych o wartości 300 zł
Nagroda 2 - Voucher zakupowych o wartości 200 zł
Nagroda 3 - Voucher zakupowych o wartości 100 zł

Wszystkie nagrody do realizacji na cały asortyment w naszym Centrum Ogrodniczym.

NAGRODY  W  ETAPIE  I KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 4 PORY ROKU W OGRODZIE

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest firma  EKODREW Marcin Kaczmarczyk z siedzibą ul. Księdza Józefa Hojoła 11, 32-085 Giebułtów, NIP: 945 181 11 65, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs organizowany jest w ramach akcji promocyjnej Centrum Ogrodniczego „Rośliny u Marcina” Sąspów 127A.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 7 listopada 2018 roku do 30 września 2019 roku i jest podzielony na  4 etapy:

Etap I – JESIEŃ – trwający od 7 listopada 2018 do 30 listopada 2018

Etap II – ZIMA – trwający od 1 grudnia 2018 do 28 lutego 2019

Etap III – WIOSNA – trwający od 1 marca 2019 do 30 czerwca 2019

Etap IV – LATO -trwający od 1 lipca 2019 do 15 września 2019

 1. Losowanie nagród odbywa się według harmonogramu wyszczególnionego w ZASADACH PRZYDZIELANIA NAGRÓD

 2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zamieszkująca terytorium Polski, zwana dalej „Uczestnikiem”.

 3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez samodzielne wykonanie zdjęcia swojego ogrodu oraz opublikowanie go pod postem konkursowym dotyczącym konkretnego etapu w określony czasie, zgodnie z pkt. 1 zasad konkursu.

 4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na zapisy w nim zawarte.

 5. Uczestnik zgłaszając się do konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do fotografii opublikowanych w konkursie.

 6. Uczestnik publikując zdjęcia w konkursie wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie  tych zdjęć przez Organizatora w dowolnej formie reklamy, bez konieczności przypisania.

 7. Zdjęcie konkursowe musi przedstawiać ogród lub prace w ogrodzie dotyczące konkretnej pory roku związanej z poszczególnymi etapami konkursu (np. W Etapie I – „Jesień” udział biorą jedynie zdjęcia przedstawiające ogród lub prace w ogrodzie jesienią)

 8. W konkursie biorą udział jedynie zdjęcia opublikowane pod wskazanym postem konkursowym.  Zdjęcia przesyłane w każdej innej formie nie będą brały udziału w konkursie.

 9. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia w każdym z czterech etapów.

 10. Zdjęcia opublikowane w poszczególnym etapie będą oceniane przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.

 11. Decyzja jury ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej prawo do odwołania.

 12. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w formie treści opublikowanej na stronie facebookowej Organizatora. W miarę możliwości Organizator postara się również skontaktować bezpośrednio z laureatami.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

 

ZASADY OCENY ZDJĘĆ KONKURSOWYCH

 1. Głównym kryterium podlegającym ocenie będzie trafność przekazu odnoszącego się do pracy w ogrodzie lub ogrodu.

 2. Dodatkowym kryteriami będą:

 • Jakość zdjęcia

 • Atrakcyjność ujęcia

 • Naturalność przestawianego obrazu

 • Pomysł na zdjęcie

 • Rzetelność wykonania

 

ZASADY PRZYDZIELANIA NAGRÓD

 1. Nagrody będą przydzielane wg Zasad Oceny Zdjęć Konkursowych w następujących terminach:

Etap I – Jesień – Wyłonienie zwycięzców:5 grudnia 2018

Miejsce 1 – Voucher zakupowy o wartości 200 zł

Miejsce 2 – Voucher zakupowy o wartości 100 zł

Miejsce 3 – Voucher zakupowy o wartości 50 zł

 

Etap II – Zima – Wyłonienie zwycięzców:5 marca 2019

Miejsce 1 – Voucher zakupowy o wartości 300 zł

Miejsce 2 – Voucher zakupowy o wartości 200 zł

Miejsce 3 – Voucher zakupowy o wartości 100 zł

 

Etap III – Wiosna – Wyłonienie zwycięzców:5 lipca 2019

Miejsce 1 – Voucher zakupowy o wartości 300 zł

Miejsce 2 – Voucher zakupowy o wartości 200 zł

Miejsce 3 – Voucher zakupowy o wartości 100 zł

 

Etap IV – Lato – Wyłonienie zwycięzców: 20 września 2019

Miejsce 1 – Voucher zakupowy o wartości 300 zł

Miejsce 2 – Voucher zakupowy o wartości 200 zł

Miejsce 3 – Voucher zakupowy o wartości 100 zł

 

 1. Wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej – ARANŻACJI OGRODU – odbędzie się 5 października 2019 z grupy Uczestników nagrodzonych w poszczególnych etapach. Wartość nagrody wynosi 500 zł.

 2. Wszystkie Vouchery zakupowe realizowane są w Centrum Ogrodniczym Ekodrew U Marcina, Sąspów 127A.

 3. Voucher zakupowy obejmuje cały asortyment Centrum Ogrodniczego Ekodrew u Marcina, Sąspów 127A.

 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Vouchera na wartość pieniężną.

 5. Uczestnik, który nie odbierze nagrody w ciągu 30 dni od momentu opublikowania posta z informacją o wygranej, traci prawo do nagrody.

 6. Warunkiem odebrania nagrody jest złożenie przez Uczestnika pisemnego Oświadczenia potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  przekazanie praw do nieograniczonego użytkowania udostępnionych materiałów  publikowanych w materiałach reklamowych Organizatora, bez konieczności przypisania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie zdjęcia na podstawie wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie przez uczestników konkursu praw autorskich osób trzecich.

 4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sąspów 127A, na stronie www.ekodrewumarcina.pl oraz na stronie facebookowej  Organizatora.

bottom of page